Voor professionals

Uw verwijzing, vragen over verwijsmogelijkheden, of advies/hulp over specifieke casus kunt u mailen naar verwijzing@zorgvooruwmond.nl, of bel 073-6133433

 

 

Tongriemspreekuur

 

 

 

Op verwijzing van zien wij baby's en/of jonge kinderen met (borst-)voedingsproblemen, verkeerd mondgedrag en/of spraakproblemen. We werken in nauwe samenwerking met gespecialiseerde (preverbale) logopedisten ( MFT geschoold) en lactatiekundigen. 

 

In onze praktijk zijn 2 lactatiekundigen IBCLC en 1 lactatiekundige IBCLC  in opleiding werkzaam. Zij zijn op de dinsdagmiddag en vrijdagmiddag aanwezig, en ondersteunen het tongriemspreekuur. Zij zullen de eerste postoperatieve zorg verzorgen en de wondcontrole na 4 dagen uitvoeren. We zien de behandeling als een onderdeel van het borstvoedingsplan zoals deze opgesteld is door de eigen lactatiekundige en niet als vervanging daarvan. 

 

Een keer per maand is er een gezamenlijk spreekuur met een preverbale logopediste. Tijdens dit spreekuur wordt er specifiek gekeken naar eet-, drink- en spraakproblemen gerelateerd aan tong- of lipbandproblematiek. 

 

 

 

Regelmatig houden wij bij- en nascholingen over dit onderwerp, houdt deze site in de gaten voor updates over geplande nascholingen.

 

 

Knop Lezing Meteendoor2
NY