tongriem spreekuur en frenulotomie in Rosmalen (gem. Den Bosch)

Tongriemspreekuur

Welkom op de pagina van het tongriemteam van Staas & Bergmans. Elke dinsdag is er een tongriemspreekuur waar baby’s, kinderen en volwassenen gezien en behandeld kunnen worden door ons team. Ons team bestaat uit arts, assistent een logopedist, een osteopaat en lactatiekundigen IBCLC. Baby’s kunnen alleen een afspraak krijgen na verwijzing van een eigen lactatiekundige.

De tongriem

De tongriem is een ‘velletje’ waarmee de tong vast zit aan de bodem van de mond. Bij sommigen is dit velletje te strak of te kort waardoor de tong wordt beperkt in zijn beweging. Dit kan van grote invloed zijn op het drinken aan de borst of aan een fles van de baby. Ook op latere leeftijd kunnen er problemen ontstaan van de te korte tongriem zoals spraakproblemen, slikproblemen, tandbederf, ongunstige vorming van het gehemelte, snurken enz.

De intake en behandeling bij baby’s

De arts zal onderzoeken of er sprake is van een te korte tongriem en indien nodig kan de chirurgische behandeling gelijk plaats vinden onder oppervlakte verdoving, dit alles in overleg met ouders. De assistent en lactatiekundigen begeleiden dit proces. De lactatiekundige zal het mondje mede onderzoeken, een (borst)voeding begeleiden, de nazorg geven en uitleg geven voor thuis. Na een week volgt een wondcontrole afspraak bij de lactatiekundige.

De begeleiding van de eigen lactatiekundige is noodzakelijk in het natraject samen met de gegeven nazorg. Ook andere zorgverleners zoals osteopaat, kinderfysiotherapie of prelogopedie kunnen geadviseerd worden om compenserend mondgedrag te verhelpen.

De intake en behandeling bij kinderen en volwassenen

De arts zal onderzoeken of er sprake is van een te korte tongriem en indien nodig kan de chirurgische behandeling gelijk plaats vinden onder lokale verdoving. De assistent begeleidt dit proces. Kinderen tussen de +/- 1-6 jaar zullen meestal niet direct behandeld worden, ze krijgen een latere afspraak om dit onder een ‘roesje’ te laten gebeuren zodat het geen traumatische ervaring zal zijn. Dit gaat in samenwerking met de kindertandarts.

Na de behandeling ontvangt u oefeningen om het wondje open te houden en de mondmotoriek te trainen. Het is vaak noodzakelijk om verder te trainen met een logopedist omdat de meeste kinderen en volwassenen zich compenserend mondgedrag hebben aangeleerd.

Waarmee wordt behandeld?

De behandeling vindt plaats met een elektrotoom. Dit is een elektrisch chirurgisch instrument dat als een mesje gebruikt kan worden. Zonder kracht kan er een incisie worden uitgevoerd waarbij het bloeden direct gestelpt wordt doordat bloedvaatjes worden dichtgeschroeid. Dit heet hemostase. Dit vermindert de kans op bloeding en infectie ten opzichte van knippen of snijden. De behandeling duurt doorgaans enkele seconden.

Verwijzers

In het lactatiekundig voortraject, naar de verwijzing en afspraak toe kan een baby en de ouders al worden voorbereid. Lees HIER welke stappen je kan zetten. Als men beter is voorbereid kan de behandeling beter en gelijk plaatsvinden en is uitstel minder nodig.

Verwijzingen zien wij graag via DIT invulbare verwijsformulier. Graag de verwijzing mailen naar verwijzing@zorgvooruwmond.nl t.a.v. Deborah/Linda. Behandelingen vinden plaats in Rosmalen (gemeente Den Bosch)