FRENULOTOMIE/LACTATIEKUNDIGE

Tongriemspreekuur
Op dinsdag is er een speciaal tongriemspreekuur waarbij gekeken wordt naar voedings-, taal- of spraakproblemen in combinatie met een te korte tongriem. Dit spreekuur is in nauwe samenwerking met lactatiekundigen en logopedisten opgesteld.

Baby’s
De tongriem is het ‘velletje’ waarmee de tong vastzit aan de bodem van de mond. Bij sommige baby’s is deze zo strak of kort dat deze de tong beperkt om naar behoren te kunnen bewegen. Dit kan van invloed zijn op de vaardigheid van een baby om aan de borst te drinken. Soms lukt het een baby zelfs niet goed om uit een fles te drinken. Met het klieven van de korte tongriem kunnen ook problemen op lange termijn worden voorkomen, die niet specifiek met borstvoeding te maken hebben. Te denken valt aan ademhalingsstoornissen, problematische mondmotoriek, ongunstige gehemeltevorming, snurken, tandbederf en spraakproblemen. De arts zal tijdens het consult eerst kijken of er inderdaad sprake is van een te korte tongriem en/of lipbandje. Er wordt uitgelegd wat dit inhoudt en er wordt een advies gegeven tav de behandeling. Indien in overleg met de ouders wordt besloten tot het klieven van het tongriempje en/of lipbandje, kan deze altijd direct plaatsvinden. Er is altijd een lactatiekundige aanwezig om u na de ingreep te helpen met aanleggen. Baby’s worden bij ons alleen op verwijzing van een lactatiekundige gezien. Dus ervaart u problemen met fles of borstvoeding, neem dan allereerst contact op met een lactatiekundige bij u in de buurt.

Oudere kinderen/ volwassenen
Tongriem
De arts zal eerst kijken of er inderdaad sprake is van een te korte tongriem; hierbij zal gekeken worden naar de spraak, de manier waarop geslikt wordt en naar de stand van de tanden en ontwikkeling van de bovenkaak. Aan de hand van dit onderzoek wordt een advies gegeven wel of niet te behandelen. Indien wordt besloten tot het behandelen van het tongriempje en/of lipbandje, kan deze meestal direct plaatsvinden. Bij kinderen tussen de 1 en 6 jaar wordt soms besloten niet direct te behandelen, omdat behandeling onder sedatie (roesje) gewenst is, om de kans op een traumatische ervaring te minimaliseren.
U ontvangt oefeningen om het wondje open te houden en om de mondmotoriek te trainen na de ingreep. Omdat de meeste kinderen en/of volwassen zichzelf een bepaald mondgedrag hebben aangeleerd ( compensatie voor het te korte tongriempje), kan het soms noodzakelijk zijn om na de ingreep alsnog een logopedie traject te volgen.

Lipbandje
Soms persisteert het lipbandje op oudere leeftijd tussen de voortanden, waardoor er een spleetje tussen de voortanden blijft bestaan. Hiervoor is soms chirurgische correctie nodig.  Alvorens over te gaan op chirurgische correctie van het te kort lipbandje, zal de arts eerst mogelijk oorzaken, zoals bijvoorbeeld een extra tand tussen de voortanden (mesiodens), uit moeten sluiten. Hiervoor zal een overzichtsfoto van het gebit gemaakt worden. Mocht er geen onderliggende oorzaak gevonden worden, kan besloten worden tot frenulotomie. Er wordt uitgelegd wat dit inhoudt en er wordt een advies gegeven tav de behandeling. Indien in overleg met de ouders wordt besloten tot het klieven van het lipbandje, kan deze altijd direct plaatsvinden.

Voor professionals
Op verwijzing zien wij baby’s en/of jonge kinderen met (borst-)voedingsproblemen, verkeerd mondgedrag en/of spraakproblemen. We werken in nauwe samenwerking met gespecialiseerde (preverbale) logopedisten ( OMFT geschoold) en lactatiekundigen.

In onze praktijk zijn 2 lactatiekundigen IBCLC en 1 lactatiekundige in opleiding tot IBCLC werkzaam. Zij zijn op de dinsdag aanwezig, en ondersteunen het tongriemspreekuur. Zij zullen de eerste postoperatieve zorg verzorgen en de wondcontrole na 7 dagen uitvoeren. We zien de behandeling als een onderdeel van het borstvoedingsplan zoals deze opgesteld is door de eigen lactatiekundige en niet als vervanging daarvan.

Daarnaast vindt er maandelijks een gezamenlijk spreekuur plaats met een preverbaal logopediste die gespecialiseerd is in tongriemproblematiek bij flesgevoede en jonge kinderen. Tijdens dit spreekuur wordt uw client gezien door een preverbaal logopediste en een tandarts. Met name flesgevoede babys, oudere kinderen, kinderen met moeite vaste voeding of vroege spraakproblemen in relatie tot een te strakke tongriem zijn geschikt voor verwijzing naar dit spreekuur.

Kinderen >1 jaar komen in aanmerking om onder (dormicum) sedatie behandeld te worden om trauma’s te voorkomen.  Dit gaat in samenwerking met onze kindertandarts.

Wij werken uitsluitend op verwijzing van een lactatiekundige IBCLC. Bent u een verwijzer? Wij werken met een gestandaardiseerd verwijsformulier. Voor meer informatie mail info@zorgvooruwmond.nl . Het verwijsformulier treft u hier aan.

Regelmatig houden wij bij- en nascholingen over dit onderwerp, houdt deze site in de gaten voor updates over geplande nascholingen.

 

TERUG NAAR SPECIALISATIES