FRENULOTOMIE/LACTATIEKUNDIGE

Tongriemspreekuur
Op dinsdag is er een speciaal tongriemspreekuur waarbij gekeken wordt naar voedings-, taal- of spraakproblemen in combinatie met een te korte tongriem. Dit spreekuur is in nauwe samenwerking met lactatiekundigen en logopedisten opgesteld.

Baby’s
De tongriem is het ‘velletje’ waarmee de tong vastzit aan de bodem van de mond. Bij sommige baby’s is deze zo strak of kort dat deze de tong beperkt om naar behoren te kunnen bewegen. Dit kan van invloed zijn op de vaardigheid van een baby om aan de borst te drinken. Soms lukt het een baby zelfs niet goed om uit een fles te drinken. Met het klieven van de korte tongriem kunnen ook problemen op lange termijn worden voorkomen, die niet specifiek met borstvoeding te maken hebben. Te denken valt aan ademhalingsstoornissen, problematische mondmotoriek, ongunstige gehemeltevorming, snurken, tandbederf en spraakproblemen. De arts zal tijdens het consult eerst kijken of er inderdaad sprake is van een te korte tongriem en/of lipbandje. Er wordt uitgelegd wat dit inhoudt en er wordt een advies gegeven tav de behandeling. Indien in overleg met de ouders wordt besloten tot het klieven van het tongriempje en/of lipbandje, kan deze altijd direct plaatsvinden. Er is altijd een lactatiekundige aanwezig om u na de ingreep te helpen met aanleggen. Baby’s worden bij ons alleen op verwijzing van een lactatiekundige gezien. Dus ervaart u problemen met fles of borstvoeding, neem dan allereerst contact op met een lactatiekundige bij u in de buurt.

Oudere kinderen/ volwassenen
Tongriem
De arts zal eerst kijken of er inderdaad sprake is van een te korte tongriem. Er wordt uitgelegd wat dit inhoudt en er wordt een advies gegeven tav de behandeling. Indien wordt besloten tot het knippen van het tongriempje en/of lipbandje, kan deze altijd direct plaatsvinden. U ontvangt oefeningen om de mondmotoriek te trainen na de ingreep. Omdat de meeste kinderen en/of volwassen zichzelf een bepaald mondgedrag hebben aangeleerd ( compensatie voor het te korte tongriempje), kan het soms noodzakelijk zijn om na de ingreep alsnog een logopedie traject te volgen.

Lipbandje
Soms persisteert het lipbandje op oudere leeftijd tussen de voortanden, waardoor er een spleetje tussen de voortanden blijft bestaan. Hiervoor is soms chirurgische correctie nodig.  Alvorens over te gaan op chirurgische correctie van het te kort lipbandje, zal de arts eerst mogelijk oorzaken, zoals bijvoorbeeld een extra tand tussen de voortanden (mesiodens), uit moeten sluiten. Hiervoor zal een overzichtsfoto van het gebit gemaakt worden. Mocht er geen onderliggende oorzaak gevonden worden, kan besloten worden tot frenulotomie. Er wordt uitgelegd wat dit inhoudt en er wordt een advies gegeven tav de behandeling. Indien in overleg met de ouders wordt besloten tot het klieven van het lipbandje, kan deze altijd direct plaatsvinden.

Voor professionals
Op verwijzing van zien wij baby’s en/of jonge kinderen met (borst-)voedingsproblemen, verkeerd mondgedrag en/of spraakproblemen. We werken in nauwe samenwerking met gespecialiseerde (preverbale) logopedisten ( MFT geschoold) en lactatiekundigen. In onze praktijk zijn 2 lactatiekundigen IBCLC en 1 lactatiekundige IBCLC  in opleiding werkzaam. Zij zijn op de dinsdagmiddag en vrijdagmiddag aanwezig, en ondersteunen het tongriemspreekuur. Zij zullen de eerste postoperatieve zorg verzorgen en de wondcontrole na 4 dagen uitvoeren. We zien de behandeling als een onderdeel van het borstvoedingsplan zoals deze opgesteld is door de eigen lactatiekundige en niet als vervanging daarvan.

Regelmatig houden wij bij- en nascholingen over dit onderwerp, houdt deze site in de gaten voor updates over geplande nascholingen.

TERUG NAAR SPECIALIATIES