Maaike Selten

 Knipsel

 

Maaike Selten is in 2009 afgestudeerd als tandarts aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na het afronden van haar tandheelkunde studie is zij gaan werken op de afdeling mond-, kaak- en aangezichtschirurgie in het UMCG, waar zij zich gespecialiseerd heeft in de chirurgie. In 2012 heeft zij tevens haar geneeskunde studie afgerond. Maaike is gespecialiseerd in chirurgische ingrepen in en rondom de mond. Ook begeleid zij een tongriemspreekuur bij oa borst-/flesvoedings- en spraakontwikkelingsproblemen. Dit doet zij in nauwe samenwerking met lactatiekundigen en logopedisten.