zorgvisie

Staas & Bergmans beoogt het onderhouden van een langdurige zorgrelatie die er op gericht is de mondgezondheid optimaal te houden. Dit wil het team binnen de praktijk realiseren  door het begeleiden van zelfzorg en het aanbieden van professionele behandelingen.

Staas & Bergmans stelt zich nadrukkelijk open voor een breed publiek en stelt zich tot doel  de zorg aan te bieden die binnen het kader van de persoonlijke mogelijkheden en wensen  van de patiënt past. Binnen de verwijspraktijk wordt een nauw samenwerkingsverband  onderhouden met de verwijzende huistandarts en wordt de behandeling geïntegreerd in het  zorgplan van de betreffende patiënt. Hierbij wordt veel aandacht geschonken aan goede  communicatie met verwijzer en patiënt.

De organisatie wil dit binnen een ISO 9001 gecertificeerde omgeving doen met tandartsen die ingeschreven zijn in het kwaliteitsregister tandartsen. 

Samengevat betekent dit dat Staas & Bergmans

  • Inzet op een langdurige zorgrelatie met patiënten
  • Zorg aanbiedt die past bij uw mond en de mogelijkheden
  • Toetsbare kwaliteitsnormen hanteert